top of page

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK

Az licit az adott értékhatárok között az alábbi összegekkel emelkedik:

1 000 Ft-tól                           1 900 Ft-ig                          100 Ft

2 000 Ft-tól                           4 800 Ft-ig                          200 Ft

5 000 Ft-tól                           9 500 Ft-ig                          500 Ft

10 000 Ft-tól                      19 000 Ft-ig                      1 000 Ft

20 000 Ft-tól                      48 000 Ft-ig                      2 000 Ft

50 000 Ft-tól                      95 000 Ft-ig                      5 000 Ft

100 000 Ft-tól                 190 000 Ft-ig                    10 000 Ft

200 000 Ft-tól                 480 000 Ft-ig                    20 000 Ft

500 000 Ft-tól                 950 000 Ft-ig                    50 000 Ft

1 000 000 Ft-tól          1 900 000 Ft-ig                 100 000 Ft

2 000 000 Ft-tól          4 800 000 Ft-ig                 200 000 Ft

5 000 000 Ft felett                                                    500 000 Ft

1. A Hereditas Antikvárium mint Aukciósház az árverést a tételek tulajdonosainak megbízásából mint kereskedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti.


2. A tételek a katalógusban szereplő sorrendben kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tétel katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóban kihirdeti, amire a licitálók tárcsájuk felemelésével teszik meg ajánlatukat. A tétel vételi jogát leütéssel az a vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a tétellel kapcsolatban a Építési és Beruházási Minisztérium Műtárgyfelügyeleti Főosztálya, illetve az országos gyűjtőkörrel rendelkező közgyűjtemények valamelyike érvényesíti elővásárlási jogát.


3. A vételár a tárgy leütési ára plusz 15% árverési jutalék. A vevő a leütést követően a vételár legalább 20%-át köteles az Aukciósház részére készpénzben vagy hitelkártyával – foglalóként – megfizetni, amely követelésre az elévülés általános szabályai az irányadók.


4. Az Aukciósház biztosítja annak lehetőségét, hogy a vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 14 napon belül egyenlítse ki. A vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha a teljes vételárat kiegyenlítette. A vételárba a foglaló összege – határidőn belüli teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben megadott határidőig a vevő a tétel átvételére nem jelentkezik, az Aukciósház egyösszegű tárolási díjat számít fel, amely mértéke az át nem vett tételek leütési árának 20%-a. Az Aukciósház fenntartja továbbá magának a jogot, hogy 1 hónapon túli késedelmes átvétel esetén a vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa.


5. Amennyiben a már leütött tétel vásárlójának személye pontosan nem állapítható meg, az árverésvezető jogosult a tételt újra árverésre bocsátani.


6. Tilos mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.


7. Az árverés előtti kiállításon minden tétel megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést megelőzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy az megfelel-e a katalógusban leírtaknak. A tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.


8. Az eladásra kerülő tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. A vevő által tett árajánlatért, illetve a leütési árért az Aukciósház semmiféle felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza.


9. A védett tételek – melyek sorszáma legkésőbb az aukció megkezdésekor kihirdetésre kerül – nem hagyhatják el az országot, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Aukciósház közölni tartozik a tételek tulajdonosainak adatait az Építési és Beruházási Minisztérium Műtárgyfelügyeleti Főosztályával, amelyeket nyilvántartásba vesznek. A későbbi értékesítési szándék a Műtárgyfelügyeleti Főosztálynak kötelezően bejelentendő.


10. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, vételi megbízást adhat, telefonos licitálási lehetőséget választhat, illetve használhatja a www.axioart.com online felületét is. Az adott megbízás alapján az Aukciósház – a megbízó ajánlatának megfelelően – hivatalból árverezhet. Vételi megbízást adni, illetve telefonos licitre jelentkezni a következő módokon lehet:

személyesen – boltunkban, a 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 12. szám alatt

telefonon  +36 20 343 3282 hívószámon

írásban  postai úton a 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 12., e-mailben az info@hereditasantikvarium.hu címen

 

Közgyűjtemények vételi megbízásait hivatalos formában előleg nélkül elfogadjuk, magánszemélyek által adott megbízások esetén azok elfogadásához 100 000,- Ft összeghatár felett az Aukciósház kérheti a megbízási összeg 20%-ának, mint előlegnek a befizetését. Sikertelen megbízás esetén az árverés után az előleg teljes összegét visszakapja a megbízó. Amennyiben a megbízás sikeres, az előleg foglalónak tekintendő.


11. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárverezését lehet kérni.


12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók, valamint vitás kérdés esetén a felek az Aukciósház székhelye szerinti általános hatáskörű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.


Hereditas Antikvárium

bottom of page