top of page

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK

Az licit az adott értékhatárok között az alábbi összegekkel emelkedik:

1 000 Ft-tól                        10 000 Ft-ig                          500 Ft

10 000 Ft-tól                      20 000 Ft-ig                      1 000 Ft

20 000 Ft-tól                      50 000 Ft-ig                      2 000 Ft

50 000 Ft-tól                    100 000 Ft-ig                      5 000 Ft

100 000 Ft-tól                 200 000 Ft-ig                    10 000 Ft

200 000 Ft-tól                 500 000 Ft-ig                    20 000 Ft

500 000 Ft-tól              1 000 000 Ft-ig                   50 000 Ft

1 000 000 Ft-tól          2 000 000 Ft-ig                 100 000 Ft

2 000 000 Ft-tól          5 000 000 Ft-ig                 200 000 Ft

5 000 000 Ft-tól        10 000 000 Ft-ig                 500 000 Ft

10 000 000 Ft  felett                                             1 000 000 Ft

1. A Hereditas Antikvárium mint Aukciósház az árverést a tételek tulajdonosainak megbízásából mint kereskedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti.

2. Az árverésen történő licitálás feltétele az Aukciósháznál történő regisztráció. Ez történhet partnereink online felületein, e-mailben, illetve személyesen az árverés helyszínén. A regisztráció során a licitálni kívánóknak meg kell adniuk az ehhez szükséges információkat, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak. Adatkezelési hozzájárulást, személyazonosságára vonatkozó dokumentumok bemutatását, illetve referenciákat, kérhetünk, ha szükségesnek ítéljük. Az Árverezőház fenntartja a jogot, hogy megtagadhassa regisztrációját, és ezzel együtt az aukción történő részvételét.

3. A tételek a katalógusban szereplő sorrendben kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tétel katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóban kihirdeti, amire a licitálók tárcsájuk felemelésével teszik meg ajánlatukat. A tétel vételi jogát leütéssel az a vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a tétellel kapcsolatban az Építési és Közlekedési Minisztérium Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztálya, illetve az országos gyűjtőkörrel rendelkező közgyűjtemények valamelyike érvényesíti elővásárlási jogát.

 

4. A vételár a tárgy leütési ára plusz 18% árverési jutalék. Az invaluable.com árverési felületén keresztül történő licitálás esetén további 5% kényelmi díj kerül felszámításra.

 

5. A vételárat a nyertes licitáló az árverés időpontjától számított 14 napon belül köteles az Aukciósház felé rendezni. A vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha a teljes vételárat kiegyenlítette. Amennyiben megadott határidőig a vevő a tétel átvételére nem jelentkezik, az Aukciósház egyösszegű tárolási díjat számít fel, amely mértéke az át nem vett tételek leütési árának 20%-a. Az Aukciósház fenntartja továbbá magának a jogot, hogy 1 hónapon túli késedelmes átvétel esetén a vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse.

 

6. Amennyiben a már leütött tétel vásárlójának személye pontosan nem állapítható meg, az árverésvezető jogosult a tételt újra árverésre bocsátani.

 

7. Az árverés előtti kiállításon minden tétel megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést megelőzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy az megfelel-e a katalógusban leírtaknak. A tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

 

8. Az eladásra kerülő tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. A vevő által tett árajánlatért, illetve a leütési árért az Aukciósház semmiféle felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza.

 

9. A védett tételek – melyek sorszáma legkésőbb az aukció megkezdésekor kihirdetésre kerül – nem hagyhatják el az országot, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Aukciósház közölni tartozik a tételek tulajdonosainak adatait az Építési és Közlekedési Minisztérium Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztályával, amelyeket nyilvántartásba vesznek. A későbbi értékesítési szándék a Műtárgyfelügyeleti Hatóságnak kötelezően bejelentendő.


10. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, vételi megbízást adhat, telefonos licitálási lehetőséget választhat, illetve használhatja a www.axioart.com vagy a www.invaluable.com online felületét is. Az adott megbízás alapján az Aukciósház – a megbízó ajánlatának megfelelően – hivatalból árverezhet. Vételi megbízást adni, illetve telefonos licitre jelentkezni a következő módokon lehet:

személyesen – boltunkban, a 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 12. szám alatt

telefonon  +36 20 343 3282 hívószámon

írásban  postai úton a 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 12., e-mailben az info@hereditasantikvarium.hu címen

 

Közgyűjtemények vételi megbízásait hivatalos formában előleg nélkül elfogadjuk, magánszemélyek által adott megbízások esetén azok elfogadásához 500 000,- Ft összeghatár felett az Aukciósház kérheti a megbízási összeg 20%-ának, mint előlegnek a befizetését. Sikertelen megbízás esetén az árverés után az előleg teljes összegét visszakapja a megbízó. Amennyiben a megbízás sikeres, az előleg foglalónak tekintendő.

11. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárverezését lehet kérni.

 

12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók, valamint vitás kérdés esetén a felek az Aukciósház székhelye szerinti általános hatáskörű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.


Hereditas Antikvárium

bottom of page