top of page
Ottlik Géza (1912-1990) író autográf levele Kosztolányi Ádámnak
  • Ottlik Géza (1912-1990) író autográf levele Kosztolányi Ádámnak

    A „Kedves Barátom!” megszólítással kezdődő levélben kifejezi készségét, hogy találkozzanak („örülnék, ha megismerkedhetnénk még ebben az életben”), de a címzett türelmét kéri, mert feleségével „rozoga” az egészségük.

    1 beírt oldal. A levélboríték mellékelve. Kelt: (Bp.), 1979. IV. 8.

      bottom of page