top of page
Magyar László: ~ délafrikai utazásai 1849-57. években.

Magyar László: ~ délafrikai utazásai 1849-57. években.

A Magy. Tudom. Akademia megbízásából sajtó alá egyengette és jegyzésekkel ellátta Hunfalvy János. Első kötet [unicus].

Pest, 1859. (Emich G. ny.) 1 színes, kihajt. térk.+XVI [recte XVIII]+(2)+464p.+8t. (kőnyomatok)

A magyar Afrika-kutatás első jelentős alkotása. A szerző halála miatt a kiadás abbamaradt, a kézirat elveszett. A litográfiák a szerző rajzai nyomán Rohn Alajos pesti kőnyomdájában készültek.

Korabeli félvászon-kötésben. A lapokon halvány rozsdafoltokkal.

    bottom of page