top of page
78.	(Jánosházy László): Gazdasági munkás- és cselédlakások...
 • 78. (Jánosházy László): Gazdasági munkás- és cselédlakások...

  ... Darányi Ignác m. kir. földmivelésügyi minister megbizásából összeállitotta a Földmivelésügyi Ministerium Gazdasági Műszaki Hivatala az Orsz. Magy. Gazdasági Egyesület közremőködésével.

  Bp., 1906. Pallas Rt. ny. 118p.+58pl. (A m. kir. földmivelésügyi minister kiadványai. 1906. 16. sz.)

  Original half cloth folder.

  A darab a Hereditas Antikvárium 2022. november 25-én lezajlott 3. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

  bottom of page