top of page
176.	Dezső Gyula:  Arany János "Filemilé"-je...

176. Dezső Gyula: Arany János "Filemilé"-je...

... vonatkozással a magyar szomszédjogra (Székfoglaló értekezés)

Nagykőrös, 1930. (Dajka Lajos ny.) 23p. (Különlenyomat az Arany János Társaság évkönyvei V. kötetéből.)

Bound with:

A kártérités alaptanai a legújabb jogalkotás szerint (Különlenyomat az Egyetemes Ref. Jogakadémia 1927/28. évi évkönyvéből.)

Bp., 1928. (Első Kecskeméti Hírlapkiadó- Nyomda-Rt.) 27p.

Bound with:

Valorizáció a nemzetközi magánjogban. Különlenyomat a "Jogállam" XXVII. évf. 2-3. füzetéből.

Bp., 1928. (Franklin-Társulat ny.) 23p.

Bound with:

Fejezetek a zálogjogtan köréből

Bp., 1928. Franklin-Társulat ny. 145+(2)p.

All inscibed by the author. Worn, contemporary cloth. Spine gilt.

The piece is the lot of the 3rd auction of the Hereditas Antiquarium, which took place on November 25, 2022, and cannot be purchased after the end of the auction.

bottom of page