top of page
Vörösmarty Mihál(y):  Három rege. B. E. ifju grófnőnek ajánlva 1845-ben.

Vörösmarty Mihál(y): Három rege. B. E. ifju grófnőnek ajánlva 1845-ben.

Pest, 1851. Landerer és Heckenast ny. (2)+16p. Első kiadás.

A szerző életében megjelent utolsó munkája. Az ajánlás Batthyány Lajos idősebb lányának, Emmának szól. Irodalomtörténeti jelentőségét az Előszó című vers adja, amely eredetileg – az irodalomtörténészek többsége szerint – e műhöz készült. E komor hangú, a szabadságharc bukása és a személye elleni üldöztetés miatt érzett keserűség és kilátástalanság szülte költeményt a korszak egyik legjelentősebb darabjának tartják. Nyomtatásban csak 1865-ben láthatott napvilágot.

Korabeli papírborítóban. A levelek alsó felén nedvességfolttal.

Szüry: 5104.

    bottom of page