top of page
Thököly Imre (1657-1705) Felső-Magyarország fejedelme aláírt levele.

Thököly Imre (1657-1705) Felső-Magyarország fejedelme aláírt levele.

A latin nyelvű levélben utasítja Selemcbánya városi tanácsát, hogy az odaküldött hadbiztoson keresztül küldjenek neki pénzt a Habsburg-ellenes harc támogatására.

Thököly a magyar történelem egyik legtragikusabb alakja. az elnyomás ellen küzdő kuruc mozgalom egyik vezetőjeként akár nemzeti hősként is tekinthetnének rá, azonban az, hogy még akkor is a török oldalán harcolt, amikor egész Európa az oszmán seregeket hazánk területéről kiszorító egyesült  keresztény csapatokat ünnepelte, árnyalja a képet. Szomorú zárásként még a zentai csatában is részt vett, fedezve a vereség után visszavonulókat. A levél születése idején Schultz altábornagy ellen harcolt. Ekkor még részsikereket ért el Északkelet-Magyarországon, de szeptembertől fokozatosan vissza kellett vonulnia.

Bár viszonylag sok ideig volt aktív szereplője a kor eseményeinek, a harcokkal teli, viszontagságos körülmények miatt kéziratai ritkán bukkannak fel, így a történekmünk iránt érdeklődők számára igazi kincset jelenthetnek.

1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel.

Kelt: Rozsnyó, 1684. VII. 30.

    bottom of page