top of page
II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) erdélyi fejedelem...

II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) erdélyi fejedelem...

... saját kezű aláírásával ellátott, magyar nyelvű levele gazdasági tanácsosa, Szepesi Pál részére.

A fejedelem a címzett és Döry András közötti vitával kapcsolatban fejti ki álláspontját. Bár nem ismeri az ellentét okát, Szepesit arra biztatja, hogyha igazságtalanságot tapasztal, éljen a per lehetőségével. Szepesi minden bizonnyal tiltakozott egy Döry érdekében kiadott eltiltó parancsolat ellen. Rákóczi megígéri, amennyiben úgy ítélik meg, hogy nincsenek meg a törvényes feltételei, akkor nem fogják ezzel akadályozni a pert. Ugyanakkor felhívja a címzett figyelmét, hogy mindkét felet megilleti a törvényes út. Döry András a fejedelem adóügyi biztosa volt.

1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel. Aszalay Ferenc, a fejedelem titkára is kézjegyével látta el. Kelt: A kistapolcsányi kastélyban, 1706. IV. 29.

Enyhén foltos. A hajtások mentén kis javításokkal, egy helyen apró szöveghiánnyal.

    bottom of page