top of page
Deák Ferencz – Hertelendy Károly: Követ jelentés az 1839-40-ki országgyűlésről.
 • Deák Ferencz – Hertelendy Károly: Követ jelentés az 1839-40-ki országgyűlésről.

  ... ~ Zala vármegyei követektől.

  Pesten, 1842. Landerer és Heckenast. (4)+80p.

  Hozzákötve:

  1847/8-ik évi országgyülési törvényczikkek. Nyomatott minister-elnöki rendeletnél fogva a k. kir. megerősítést nyert eredeti kézirat után.

  Pozsonyban, 1848. Landerer és Heckenast. 94+(2)p.

  Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A gerincen kis kopásnyomokkal.

   bottom of page