top of page
Brenner József, dr.: Az elmebetegségek psychikus mechanismusa
 • Brenner József, dr.: Az elmebetegségek psychikus mechanismusa

  Bp., 1912. Eggenberger. 123+(1)p. Első kiadás.

  A címlapon páratlanul izgalmas dedikációval: „Hültl tanár úrnak mély tisztelettel a szerző Budapest 1912 Május”.

  A szerző egyik legritkább kötete, amely később Egy elmebeteg nő naplója néven vált közismertté.

  A fiatal orvostanhallgató Csáthot kezdetben a sebészet érdekelte, ezért is látogatta előszeretettel Hültl gyakorlatait. Naplóiban sokszor meg is emlékezik erről, olykor kifejezett elragadtatással: „Hültlt néztem, hogy operál. Csodásan csinált meg egy herniát és egy varikokelet. Nagy élvezet volt nézni. Hogyan varr!” (1911. január 17). Érdeklődése azonban fokozatosan az elmekórtan felé fordult. Kötelező gyakorlatát már a Budapesti Elme- és Idegkórtani Klinikán végezte. Itt kezelte későbbi művének főhősét, Kohn Gizellát.

  A munka után egyetlen hónap alatta írta meg az Az elmebetegségek psychikus mechanismusát, amely először a Gyógyászat című hetilapban jelent meg 13 folytatásban, Adatok a pszichózisok analíziséhez címmel (1911. szeptember 24—1912. március 10). 1912 nyarán aztán 600 korona saját költségen ki is adatta a könyvet.

  Az ajánlásban tehát nem véletlen a „mély tisztelettel” formula: Dr. Hültl Hümér sebészfőorvos a budapesti orvosi egyetem magántanára volt. Szakterülete egyik legjobbjaként tekintettek rá a kortársak, az Országos Orvosszövetség elnöki, valamint az István, majd a Rókus kórház főorvosi posztját is betöltötte. A sebészet terén számos újítás (maszk, gumikesztyű, jód használata, egy gyomorbél-varrógép feltalálása) fűződik a nevéhez.

  Korabeli vászonkötésben.

  Poss.: Az első kötéstáblán Hültl doktor supralibros-ával, a belső oldalán pedig a könyvjegyével.

   bottom of page