top of page
Bertha Sándor:  Országgyülési tárcza 1830ról. Közli ~.
  • Bertha Sándor: Országgyülési tárcza 1830ról. Közli ~.

    Pesten, 1843. Trattner-Károlyi. VIII+298p.

    A szerző részt vett a reformmozgalmakban, az 1832-1836-os országgyűlésen ő szerkesztette a Kerületi Naplót. Vörösmarty és Fáy András barátja volt, Széchenyi bizalmasi köréhez tartozott. Az első előzéklapon ajánlással: „Méltóságos Sárdi Somssich Pál Úrnak, az Ország-gyűlési Képviselők háza’ Al-elnökének mély tisztelettel ajánlja F. Eőri Bertha Sándor Pesten, 1867: Maj. 18-n.” A dedikáció címzettje – a szerzőhöz hasonlóan – a reformkorban Széchenyi híve volt, majd a szabadságharc után Deák Ferenc politikáját támogatta. 1861-től a képviselőház alelnöke, majd 1869-től az elnöki tisztséget is betöltötte.

    Enyhén kopottas, díszesen aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.