top of page
(Bartucz Lajos, dr):  Az Apafiak exhumálásának embertani és történelmi tanúságai

(Bartucz Lajos, dr): Az Apafiak exhumálásának embertani és történelmi tanúságai

... Különlenyomat a Természettudományi Közlöny Pótfüzetének 1927 április-szeptemberi számából.

(Bp.), 1927. (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.). (1)+71-81p.

Az első oldalon ajánlással: „Nagyméltóságú Gróf Bethlen István m. k. Miniszterelnök Urnak mély tisztelettel a szerző”.

Borító nélkül. Töredezett lapszélekkel.

    bottom of page