top of page
Baktay Ervin (1890-1963) író-művészettörténész-orientalista autográf levele...
  • Baktay Ervin (1890-1963) író-művészettörténész-orientalista autográf levele...

    ... Kovách Ilonának „Kedves Icykém!” megszólítással.

    A bizalmas hangú, köznapi témákat érintő levél így zárul: „kezedet csókolja kitűnő principálisod Bőlényke”.

    1 beírt oldal, a kézzel címzett levélboríték mellékelve. Kelt: Nógrádverőce, 1947. VII. 22.

      bottom of page