top of page
A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeirás..

A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeirás..

... eredményei. 5 grafikai táblázattal.

Bp., 1895. Athenaeum. (4)+59+81p.+5 térk. (4 kihajt.) (Magyar statisztikai közlemények. Új folyam. IX. kötet.)

A magyarországi cigányság történetének egyik jelentős dokumentuma, a népcsoport első teljes körű összeírása. A belügyminiszter a „kóbor és félkóbor czigányok ügyének rendezésére” hivatkozva rendelte el a magyarországi cigányok számbavételét. A munkát a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal szervezte meg Herrmann Antal vezetésével, lebonyolítását a közigazgatási apparátusra bízták.

Kiadói vászonkötésben. A gerinc alsó részén kis sérüléssel.

    bottom of page