top of page
A Himnusz szerzője, Kölcsey Ferenc (1790-1838) költő autográf kézjegye...
  • A Himnusz szerzője, Kölcsey Ferenc (1790-1838) költő autográf kézjegye...

    ... Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyvén.

    A megye a helyben birtokos Nagy család kérésére igazolja nemességüket.

    17 beírt oldal, zsinórral átfűzve, a viaszpecsét helyével. A levelek széle berojtosodott, szakadozott.

    Kelt: Nagykároly, 1835. XII. 7.