top of page
95.	(Gyöngyösi István): A’ csalárd Cupidonak Kegyetlenségét meg-esmérő...

95. (Gyöngyösi István): A’ csalárd Cupidonak Kegyetlenségét meg-esmérő...

... Es mérges nyilait kerülő tiszta életnek Geniussa, Melly A’ Magyar Versekben gyönyörködőknek kedvekért ennek előtte alkalmas Esztendőkkel le-ábrázoltatott, most pedig régi el-rongyollott irások töredékiből újjabb rendben vétetődvén ki-bocsáttatatottBudán, 1751. Landerer Ferencz Leopold ny. (4)+86p. A címlapon bájos fametszetű vignettával.

Gyöngyösi István talán legvitatottabb munkája, „ürügyes erotikája” miatt sokáig csak kéziratban terjedt. Az ajánlás címzettje, Koháry István pedig féltve „tiszta életének” jó hírét, nem fogadta el sem az ajánlást, sem a kiadást. Bár a közízlés akkoriban nem volt nagyon kényes, nyomtatásban először 1734-ben jelent meg Sopronban, a szerző neve nélkül. A közvélemény mindvégig Gyöngyösinek tulajdonította a népszerű költeményt, nevét első alkalommal Dugonics András tüntette fel az 1796-ban sajtó alá rendezett kiadásában.

XIX-XX. századi bőrkötésben.

Poss.: A szepesgörgői Csáky-könyvtár gyűjteményi bélyegzőjével és könyvjegyével, a kötéstáblákon a Csáky-címerrel.

Szüry: 1656.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page