top of page
92.	Temesy Győző, vitéz (1887-1977) földrajztudós, cserkészvezető...

92. Temesy Győző, vitéz (1887-1977) földrajztudós, cserkészvezető...

... személyével kapcsolatos gyűjtemény.

Temesy Győző tanári működése mellett nagyon aktív társadalmi szerepet is vállalt, számos egyesület tevékeny tagja volt. Ezek közül talán a legjelentősebb a cserkészetben végzett munkája. A mozgalom főtitkára volt, vezette az 1928-as amerikai találkozóra utazó küldöttséget, az egyik fő szervezője volt az 1933-as gödöllői világtalálkozónak, de a Magyar Cserkész alapító szerkesztőjeként is fontosat alkotott. Szakmai pályájának csúcspontja talán a Magyar Földrajzi Társaságban végzett tevékenysége volt, sokáig a szervezet lapját, a Földrajzi Közleményeket is szerkesztette.

A gyűjtemény gerincét kéziratok adják. Ezek között találjuk a Magyar Földrajzi Társaság díszoklevelét Cholnoky Jenő autográf aláírásával, a tanári és bölcsészdiplomáját, több katonai kitüntetési okmányt, valamint a népbírósági perével kapcsolatos iratanyagot is. Tartalmilag talán a legérdekesebb „A nagy bukás” címet viselő visszaemlékezéseinek kiadatlan kézirata. Az 1944 és 1948 közötti időszakot felölelő írás több száz beírt oldal terjedelmű (két füzetben) az egyik rész gépiratával együtt. Hozzá tartozik még mintegy 20 fénykép, amelyek közül kiemelhető a Magyar Földrajzi Társaság ünnepi közgyűlésén készült felvétel, amelyen Thirring Gusztáv, Cholnoky Jenő, Teleki Pál és Temesy Győző láthatók. Emellett még a tanári működésével kapcsolatos, valamint családi, cserkész és egyéb témák is felbukkannak. A nagy számú térkép (77 db), folyóirat (mintegy 150 szám) mellett még 16 aprónyomtatvány (köztük plakátok), valamint négy önálló kötet is színesíti a gyűjteményt.

 

Iratok:

A Magyar Földrajzi Társaság oklevele. 1933. III. 2.

Temesy Győző tartalékos hadnagyi kinevezése. 1912. XII. 29.

Temesy Győző tartalékos főhadnagyi kinevezése. 1915. VII. 6.

A Hadilevéltár nyugtája Aggházy Kamil ezredes aláírásával. 1918. XI. 28.

A 20. tüzérezred 62. sz. ezredparancsa. 1916. V. 9.

Szabadságolási igazolvány. 1914. XI. 25.

Temesy Győző igazgató kinevezése Hóman Bálint miniszter aláírásával. 1942. I. 14.

Középiskolai tanári oklevél. 1911. III. 14.

6 irat a népbírósági perrel kapcsolatban (2 gépirat, 4 autográf)

3 gépirat I. világháborús haditettekről.

Születési anyakönyvi kivonat. 1940. XI. 21.

Anyakönyvi lap. 1935. XI. 27.

Harmadosztályú szolgálati érdemkereszt kitüntetési okirat. 1915. VII. 23.

2 gépirat tanári működéssel kapcsolatban (érettségi, földrajzi téma)

Pályamunka „Mária Terézia úrbéri szabályzata… (füzet)

11 elismerő oklevél Temesy Győzőné részére

Temesy „Életre-halálra” című regényének gépirata

Temesy „A nagy bukás” visszaemlékezés az 1944 és 1948 közötti időszakra. Kiadatlan kézirat két füzetben (+ az egyik gépirata)

Jegyzetfüzet (történelmi témájú és naplószerű feljegyzések, versek)

 

Fényképek:

7 fénykép (családtagok)

3 fénykép (cserkészet)

5 fénykép (tanári működés)

 Futballcsapatot ábrázoló fotó.

Teleki Pál mint főcserkész, fénykép.

Teleki Géza miniszteri fogadás, fénykép.

A Magyar Földrajzi Társaság ünnepi közgyűlése, fénykép.

 

Térképek:

5 magyar turista-térkép

Balkán-félsziget németül

Bp. székesfőváros térképe elemi iskolák III. osztályainak

1941-es földrajzi zsebkönyv térképei

Mo. közigazgatási térkép 1939

Balkán-félsziget háborús térképe 1914.

24 vegyes térkép(résztérképek, mellékletek, külföldi városok)

5 db 1:200 000 katonai térkép

26 db 1: 75 000 katonai térkép

10 vegyes térkép

Magyarország kistérképe 1944. atlasz

Magyarország vármegyéi 1945. atlasz

 

Folyóiratok:

A földgömb. 21 szám.

Verbőczy Diákélet. 34 szám.

Földrajzi közlemények. 8 szám.

Föld és ember. Lóczy-emlékszám.

Napi- és hetilapok (82 db: Hazánk, Alkotmány, Nyitramegyei Szemle, Magyar Állam, Néptanítók Lapja, részben hiányosak)

 

Egyéb nyomtatványok:

9 aprónyomtatvány (meghívók, programfüzet)

7 nyitrai plakát (5 egyforma)

 

Könyvek:

Verbényi: A névmagyarosítás kézikönyve

Kletz-Mondok: A Bükkhegység síkalauza

A visszacsatolt Felvidék helységnévtára 1939.

Utazás Erdélyben (üres matricásalbum)

 

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page