top of page
92. Nagy Alajos: Gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök...

92. Nagy Alajos: Gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök...

... élet- és jellemrajza, s a Pest város által rendezett országos, t ünnepélyes temetésének leirása. A leghitelesebb eredeti források után kidolgozva, kiadta ~.

Pest, (1870.) Rudnyánszky A. ny. 1t. (Batthyányt ábrázoló kőnyomat)+82p.

A kötet valódi szerzője Vahot Imre volt.

Kopott aranyozású, korabeli vászonkötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page