top of page
90.	Szent-Györgyi Albert (1893-1986) biokémikus, orvos autográf levele...

90. Szent-Györgyi Albert (1893-1986) biokémikus, orvos autográf levele...

... Rusznyák István orvosprofesszornak „Kedves Pistám!” megszólítással.

A levél előzménye feltehetően az lehetett, hogy a címzett tájékoztatta őt a második zsidótörvény tervezetének benyújtásáról. Természetesen támogatásáról biztosítja barátját. Több javaslatot is tesz, például egy érintett egyetemi tanárokból álló valamiféle érdekvédelmi szervezet létrehozását, amelyben vezető szerepet is vállalna. Emellett persze megígéri, hogy felemeli majd otthon a szavát, hiszen „nekem mégis van szavam és tekintélyem odahaza”. Saját állását is hajlandó átengedni, sőt, Amerikában is körülnéz majd. Kéri, tájékoztassa majd a fejleményekről. „Albid” aláírással.

2 beírt oldal, a kézzel címzett levélboríték mellékelve. Kelt: Liége, 1939. I. 6.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page