top of page
83.	Fényképgyűjtemény az 1848-49-es szabadságharc és a századforduló közötti...

83. Fényképgyűjtemény az 1848-49-es szabadságharc és a századforduló közötti...

... időszak nagyjairól.

A létrehozók:

A két albumba rendezett fényképek páratlan forrásértékét korábbi tulajdonosaik személye magyarázza. A kollekció magvát Szokoly Viktor állította össze. Ő az ábrázolt személyek jelentős részének barátja-ismerőse volt. Ezt igazolja számos darab hátoldalán a neki szóló ajánlás vagy az által feljegyzett érkeztetési sorok. Tőle a dualizmus korának több jelentős politikust és írót adó Horánszky-famíliához került, akik tovább gazdagították a névsort a velük szoros barátságban, szellemi közösségben levő személyekkel. E két forrásnak köszönhetően az ismert alakokról nem közkézen forgó, kevésbé gyakori felvételek alkotják a névsor túlnyomó részét.

A gyűjtemény:

A 185 fotó ismertetése meghaladja egy árverési katalógus kereteit, ezért néhány kiemelkedő darabot említünk csak meg. A szabadságharc hősei közül több festmény alapján készült (Guyon Richárd, Gelich Richárd, Mészáros Lázár, Dessewffy Arisztid). Igazi kuriózum a Guyont ábrázoló, színezett kép, hátoldalán szöveggel: „Kaptam lányától gr. Guyon Marianna kisasszonytól Szokoly”. Az eredeti felvételeken a katonatisztek közül megemlítjük Klapka György, Vetter Antal, Várady Gábor, Xántus János, Mészáros Lázár (a volt hadügyminisztert a ravatalán ábrázoló kép hátoldalán: „Kaptam Szutsits Amália útján Szokoly”), Asbóth János, Bátori Schulz Bódog, Mednyánszky Sándor, Hollán Ernő és Czetz József (utóbbi hátoldalán dedikációval: „A… szerkesztőségének hazafias tisztelettel Czetz János Buenos Aires Majus 26. 1867”) nevét is. A polgári közigazgatás 48-as képviselői között miniszterek (Deák Ferenc, Esterházy Pál herceg, Vukovics Sebő) és kormánybiztosok (Berzenczey László, Dósa Elek, Ludvigh János) is felbukkannak. A Petőfi-emlékév kapcsán külön kiemeljük Emich Gusztávot, Egressy Gábort, Kertbeny Károlyt, Pákh Albertet, Irányi Dánielt és Jókai Mórt. Valószínűleg a Horánszkyaknak köszönhető, hogy a kiegyezés utáni politikai élet is számos alakkal képviselteti magát: miniszterelnökök (Andrássy Gyula, Wenckheim Béla, Tisza Kálmán) és miniszterek (Ghyczy Kálmán, Mikó Imre gróf) mellett országgyűlési képviselők hosszú sora vonul fel. A korabeli irodalmi és művészeti élet is megjelenik (Erdélyi János, Zombory Gusztáv, Blaha Lujza, Izsó Miklós, Fábián Gábor, Kelety Gusztáv, Szász Károly, Munkácsy Mihály), de papok is felbukkannak (Simor János, Scitovszky János, Rónay Jácint, valamint Nagy Péter és Révész Bálint református püspökök). A külföldiek közül Karagyorgyevics Sándor szerb fejedelem, Abdul Aziz oszmán szultán és Giuseppe Garibaldi emelhető ki.

Néhány személyt nem sikerült azonosítanunk. A történeti és irodalmi szempontból is kiemelkedő jelentőségű anyag mindenképpen további kutatást érdemel.

Két egymástól eltérő, enyhén sérült, korabeli, vaknyomással és aranyozással díszített albumkötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page