top of page
75. Péter Lajos: 150 év emléke.

75. Péter Lajos: 150 év emléke.

... Az 1943. június 5-iki véndiáktalálkozó és a június 6-iki emlékünnep alkalmával elmondott beszédek, költemények és elbeszélések.

Kolozsvár, 1944. Minerva. 1t.+90p.+6t.

A székelykeresztúri unitárius gimnázium emlékkönyve. Az első borító belső oldalán ajánló sorokkal: „Szabó Endre öcsémnek, az Ellenzék jeles munkatársának szíves ismertetés végett! Székelykeresztúr, 1944. május 16. Péter Lajos igazgató”.

Rajzos, kiadói papírborítóban.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page