top of page
66. Vörösváry Ferenc: Inter arma.

66. Vörösváry Ferenc: Inter arma.

... A Szabad Lyceum, az Erzsébet Akadémia és az Országos Közegészségi Egyesület által 1914/15-ben Budapesten rendezett háborús tárgyú előadások gyűjteménye. Sajtó alá rendezte ~.

Bp., 1915. (Franklin-Társulat ny.) 253+(2)p.

A kötet szerzői között találjuk Berzeviczy Albertet, Cholnoky Jenőt, Concha Győzőt, Marczali Henriket és Ranschburg Pált is.

Kiadói vászonkötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page