top of page
59.	Széchenyi István gróf (1791-1860) közmunka- és közlekedésügyi miniszter...

59. Széchenyi István gróf (1791-1860) közmunka- és közlekedésügyi miniszter...

saját kezűleg aláírt levele Vukovics Sebő bánsági kormánybiztosnak.

A levélből kiderül, hogy Vukovics közbenjárt Asbóth Sándor ügyében, aki ellen Széchenyi hivatalból eljárást indított.

Az ügy hátterében szakmai féltékenység állhatott. Asbóth 1844-től a Béga-csatorna helyettes igazgató mérnöke volt, és már 1846-ban beadvánnyal fordult a Helytartótanácshoz a Béga teljes szabályozása ügyében. A forradalom után Temes és Krassó megye is kérvényt nyújtott be a minisztériumhoz, amelyben őt javasolták a kivitelezés vezetőjéül. A budai építészeti főigazgatóság – miután nem az ő terveiket fogadták el – egyrészt visszatartotta a fizetését, másrészt bevádolták a minisztériumban, többek között bizonyos eszközök ellopásával is. A miniszter – aki egyébként régen ismerte már és kedvelte – ígéri Vukovicsnak, hogy méltányosan fog dönteni, feltehetően új állásba helyezi Asbóthot. Bár több helyen megalapozottnak és súlyosnak nevezi az elkövetett vétséget, végül nem történt felelősségre vonás, sőt, a minisztériumban ajánlottak Asbóthnak állást. (Perger Zoltán: Asbóth Sándor 1848-1849-ben. in: Fons. V. évfolyam. 1.) A keltezés alatt Széchenyi saját kézírásával ez áll: „Legvalódibb tisztelettel Széchenyi István”.

2 beírt oldal, a piros viaszpecsét maradványával. Az első levél felső sarkát letépték, ez a szöveget nem érinti, a címzést tartalmazó lap nagy része – a szöveg több, mint felével – hiányzik.

Kelt: Budapest, 1848. VI. 5.

 

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page