top of page
51.	Hadik Gusztáv Ágoston gróf (1801-1873), a tiszántúli mozgó őrsereg...

51. Hadik Gusztáv Ágoston gróf (1801-1873), a tiszántúli mozgó őrsereg...

... parancsnoka által saját kezűleg aláírt, nyomtatott rendelet.

Tájékoztatja Nagybecskerek lakosságát, hogy a magyar ügyhöz hű Debeliácsát (Torontálvásárhely) a rácok szeptember 10-én felgyújtották. Az onnan elmenekültek egy része fegyvert szeretne fogni az otthonukat elpusztító szerbek ellen, ezért pénzbeli adakozásara, valamint a menekültek ellátására szólítja fel a polgárokat.

1 nyomtatott oldal (Pleitz Pál helyi nyomdájában készült).

Kelt: Nagybecskerek, 1848. IX. 15.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page