top of page
50.	A’ magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata

50. A’ magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata

(Szeged), 1849. (Grünn János ny.)

1848-49 egyik legfontosabb dokumentuma. A Ferenc József által 1849. március 4-én kibocsátott olmützi (ún. oktrojált) alkotmányra született válaszként. Kossuth április 12-én a Honvédelmi Bizottmány elé terjesztette, de nem talált támogatásra. A következő napon az országgyűlés zárt ülésén a képviselőket sem nyerte meg az ügynek. Április 14-én nyílt ülést tartottak – egy román képviselő javaslatára a Nagytemplomban –, ahol Kossuth előterjesztette a függetlenség kimondásáról és a Habsburg-ház trónfosztásáról szóló határozatot. A lelkes tömeg hatására közfelkiáltással fogadták el, és Kossuthot kormányzóvá választották. 19-én adták ki a végleges szöveget nyomtatásban. A felsőház nevében báró Perényi Zsigmond alelnök, a képviselőház elnöke, Almásy Pál, valamint Szacsvay Imre jegyző írták alá. Több helyen is megjelent, leggyakrabban a debreceni városi nyomdában készült bukkan fel, ez annál jóval ritkább.

4 nyomtatott oldal. Kelt: Debrecen, 1849. IV. 19.

Középen a régi hajtogatás mentén restaurált darab.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page