top of page
45.	Apafi Mihály (1632-1690) erdélyi fejedelem által aláírt címereslevél.

45. Apafi Mihály (1632-1690) erdélyi fejedelem által aláírt címereslevél.

Gyalui Kádár György, Márton, István és Péter szolgálataikért nemességet kapnak.  Érdekes, hogy 1651-ben II. Rákóczy György nemesi rangra emelt egy ilyen nevű családot, borosjenői előnévvel. A címerük is hasonló, elképzelhető, hogy valamilyen távoli rokonság fűzi őket össze.

A szövegtől balra növényi ornamensekkel gazdagon ékesített, festett, aranyozott díszítés látható. A címerképet később festették be az eredetileg üresen hagyott helyre, az oklevélben olvasható leírás alapján.

Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. A fejedelem mellett Lugosi Ferenc kancelláriai titkár is kézjegyével látta el (mindkettőt a plica rejti). Fehér megyei kihirdetési záradékkal.

Kelt: Radnót, 1676. IX. 7.

Mérete: 500 x 720 mm. Néhol kis kopással, apró foltokkal. Keretezve.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page