top of page
43.	Bethlen Gábor (1580-1629) választott magyar király, erdélyi fejedelem...

43. Bethlen Gábor (1580-1629) választott magyar király, erdélyi fejedelem...

... saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevél.

Deseő Mihály zsoldoskatonát és fiait nemesi rangra emeli. A családot Kempelen és Nagy Iván nem említi.

A szöveget felül és baloldalt növényi ornamensekkel gazdagon ékesített, festett, aranyozott keret övezi. Bethlen Gábor által kibocsátott királyi oklevél a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, hiszen egy rövid, ráadásul mozgalmas, háborús időszak tanúja.

A harmincéves háború keretében Bethlen 1619 augusztusában indult meg a Habsburgok ellen a királyi Magyarország elfoglalására. Már Bécs ostromára készülődött, amikor Homonnai Drugeth György lengyel segédcsapatokkal megtámadta a hátországot, ezért visszavonult. 1620. január 8-án a pozsonyi országgyűlés Magyarország fejedelmévé, majd a besztercebányai 1620. augusztus 25-én királlyá választotta. Bár a Szent Korona is a birtokában volt, taktikai okokból nem koronáztatta meg magát. Végül a nikolsburgi béke (1621. december 31.) értelmében mondott le a királyi címről.

Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. A fejedelem mellett Péchi Simon kancellár is kézjegyével látta el (ezeket a plica rejti).

Kelt: Nagyszombat, 1621. III. 25.

Mérete: 330 x 620 mm. A szöveg néhol kissé megkopott. Keretezve.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page