top of page
4. Pap István, Szoboszlai: Bé köszönő Prédikátzió.

4. Pap István, Szoboszlai: Bé köszönő Prédikátzió.

... A' Debretzeni Ispotálybeli Templombann. ~ által. 14ik, Juliusban 1816.

83 beírt oldal. A kézirat tartalmazza még Budai Ézsaiás Hunyadi Ferenc szuperintendens, valamint Tatár Sándor Diószegi Sámuel fölött elmondott halotti beszédét is. Három levél alsó sarka hiányzik.

Hozzá:

Halotti elmélkedés, mellyel néhai tekintetes nemes német-újfalui Simonffi Sámuel úrnak Ns. Sz. K. Debreczen várossa volt fő-bírájának utólsó tisztességének megadására készített... ~

Debreczenbenn, 1821. Tóth Ferentz ny. 32p.

A darab Péczeli József "A' valóságos nagy embernek képe" című halotti beszédét is tartalmazza.

Hozzá:

Mikeppenn lehet a' gyermektelen özvegy aszszony anyává? Halotti elmékedés, mellyet nemes Molnár 'Susánna... utólsó tisztességének megadására készített... ~

Debreczenbenn, 1821. Tóth Ferentz ny. 12p.

Hozzá:

Az igazságot szerető és követő előljáró. Halotti elmékedés, mellyet... vonza-böszörményi Böszörményi Pál úrnak, szabad királyi Deberczen várossa fő-bírájának... utólsó tisztességének megadására készített... ~

Debreczenbenn, 1825. Tóth Ferentz ny. 26+(4)p.

A darab Sárvári Pál ugyanekkor elmondott halotti beszédét is tartalmazza.

Hozzá:

Érdem-oszlop, mellyet néhai... szala-kapólcsi Domokos Lőrintz úrnak, több tekintetes vármegyék fő tábla-bírájának... érdemeiből öszverakott... ~

Debreczenbenn, 1825. Tóth Ferentz ny. 16p.

Hozzá:

A' helv. vall. követő debreczeni sz gyülekezetnek a' cholera nyavalya enyhűlése utánn... készült egyházi beszéd

(Debrecen), 1831. (Tóth Ferentz ny.) 8p.

Hozzá:

A' lelki esméretnek jó tanúbizonyságáról. Halotti elmélkedés, mellyet néha nemes és nemzetes Halasi Sámuel úrnak, N. Sz. K. Debreczen városa választott hites communitássa egyik érdemes tagjának és a' reformáta szent ekklé'sia egyik nagy hűségű perceptorának utólsó tisztességének megadására készített... ~

Debreczenbenn, 1824. Tóth Ferentz ny. 16p.

Hozzá:

Halotti elmélkedés, mellyet néhai orvos-doktor tekintetes nemes Szentgyörgyi Jó'sef úrnak, nemes sz. kir. Debreczen városa első rendes orvosának, érdemlett utólsó tisztességének megadására készített... ~

Debreczenben, 1832. Tóth Ferentz ny. 37+(2)p.

A darab Aranyi István ugyanekkor elmondott halotti beszédét is tartalmazza.

Hozzá:

Halotti elmélkedés, mellyet néhai nemes Zilahi Juliánna kis-aszszonynak, orvos-doktor és rendes fizikus tekintetes nemes Zilahi Sámuel úr egyetlen leányának, utólsó tisztességének megadására készített... ~

Debreczenbenn, 1829. Tóth Ferentz ny. 11p.

Hozzá:

Az ember mind az időnek, mind az örökkévalóságnak részese. Halotti elmélkedés, mellyet néhai tekintetes nemes vitézlett Mólnár Sándor úr utólsó tisztességének megadására mondott... ~

Debreczenbenn, 1818. Tóth Ferentz ny. 12p.

Hozzá:

A' tömlötzbenn támadt világosság, mellyet, a' tek. nemes Szabólts vármegye rendei által a' protestáns rabok számára a' tömlötzök között készítettetett imádság házának felszentelése alkalmatosságával Nagy Kállóbann az említett szent hajlékbann... megmutatott ~

Deberczenbenn, 1822. Tóth Ferentz ny. 20p.

Hozzá:

Diétai predikátzió, mellyet az ország gyűlésének ő csaszári királyi felsége Első Ferentz által lett megnyittatása... után mondott Po'sonybann... ~

Debreczenbenn, 1825. Tóth Ferentz ny. 12p.

Hozzá:

Diétai predikátzió, mellyet az ország-gyülése végénn a' berekesztést megelőzött vasárnaponn... mondott ~

Po'sonyban, 1827, Weber S. Lajos ny. 20p.

Hozzá:

Hazafiúi elmélkedés, mellyel ő felségének az ausztriai örökös császárnak a' mi felséges királyunknak Első Ferentznek születése örvendetes napjánn, az azt inneplő helv. vallástételt tartó debreczeni sz. ekklé'sia nagy templomábann... öszvesereglett fényes gyülekezetet... buzdította ~

Debreczenbenn, 1821. Tóth Ferentz ny. 15+(1)p.

Hozzá:

Keresztyén alattvalói elmélkedés, mellyet, ő császári királyi felségének Első Ferentznek... születése napjának örvendetes innepén... elmondott ~

Debreczenbenn, 1831. Tóth Ferentz ny. 16p.

Hozzá:

A' Szép-Lélek, és a' Felséges-Lélek Edj Példábann meg mutatva. Halotti Beszéd Mellyet Néhai Méltóságos Gróf Széki Teleki Katalin Aszszonynak... utolsó Tiszteletére... September 17ik Napjánn 1820 elmondott ~

47 beírt oldal.

Két darab modern papírborítóban, a többi gerincén papírcsíkkal.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page