top of page
35.	Csapo Jó(z)sef: Uj füves és virágos magyar kert...

35. Csapo Jó(z)sef: Uj füves és virágos magyar kert...

... mellyben mindenik fünek és virágnak Neve, Neme, Ábrázatja, Természete és Ezekhez képest külömbféle Hasznai, értelmessen meg-jegyeztettek ~ által. Második nyomtatás.

Posonyban és Pesten, 1792. Füskuti Landerer Mihály. 1t.+305+(35)p.

A szerző Debrecen város főorvosa volt. A mű a kor orvostudománya által ismert és felhasznált gyógynövényeket mutatja be. Első kiadása 1775-ben jelent meg. A Csapót ábrázoló rézmetszetű címkép Andreas Trtina munkája.

Enyhén kopottas, korabeli bőrkötésben. Festett előzéklapokkal.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page