top of page
319.	Zákó András (1898-1968) vezérőrnagy által  aláírt, gépelt megbízólevél.

319. Zákó András (1898-1968) vezérőrnagy által aláírt, gépelt megbízólevél.

A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének  alapítója Adonyi Ferencet kéri fel a közösség tájékoztató szolgálatának vezetésére Ausztria angol megszállási övezetében.

1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron, pecséttel. Kelt: Nyugaton (Absam), 1950. III. 15.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. november 25-én lezajlott 3. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page