top of page
285. Chorin Ferenc (1879-1964) üzletember autográf levele...

285. Chorin Ferenc (1879-1964) üzletember autográf levele...

... Lázár Miklós újságírónak.

Megköszöni a címzett köszöntő sorait.

1 beírt oldal, fejléces levélpapíron.

Kelt: New York, é.n. III. 18.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page