top of page
25.	(Habsburg) István nádor, királyi helytartó...

25. (Habsburg) István nádor, királyi helytartó...

... által saját kezűleg aláírt, nyomtatott rendelet Szabolcs vármegyének címezve.

A király nevében július 2-ára Pestre összehívja az országgyűlést. Az iratot a nádor mellett Szemere Bertalan mint belügyminiszter is kézjegyével látta el.

1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: Bp., 1848. V. 20. Enyhén foltos darab.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page