top of page
218.	A Tiszavidéki Vaspályatársaság német nyelvű, hivatalos levele...

218. A Tiszavidéki Vaspályatársaság német nyelvű, hivatalos levele...

... a budai kerületi bírósághoz.

Tájékoztatják az illetékes hatóságot a február 9-én tartott közgyűlés határozatairól.

1 beírt oldal, fejléces levélpapíron, gróf Szapáry Antal elnök és Wilhelm Nördling igazgató aláírásával. Kelt: Bp., 1874. II. 11.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. november 25-én lezajlott 3. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page