top of page
203. Kós Károly (1883-1977) építész, író, grafikus saját kezű levele...

203. Kós Károly (1883-1977) építész, író, grafikus saját kezű levele...

... Imreh Sándor szamosújvári református esperesnek.

Az erdélyi egyházkerület szervezeti ügyeiről ír részletesen. A főgondnoki posztjával kapcsolatban – amelyet 1934 és 1965 között töltött be – figyelemre méltó gondolatokat fogalmaz meg: „Erre én gyenge vagyok, és ha nem állok félre, csak azért teszem, mert tudom: hogy én önzetlenül és hiúság nélkül szolgálom az én magyar népemet azon a helyen, ahová engem a sors állított. És ma az egyetlen hely, amelyen a magyarság még maga területén áll: az egyház. Ahogy a 22 év alatt, úgy most is még inkább életbevágó, hogy ezt a területet őrizzük minden erőnkkel az utolsó emberig.”

3 beírt oldal, a kézzel címzett levélboríték mellékelve.

Kelt: Kolozsvár, 1954. X. 10.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. május 26-án lezajlott 6. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page