top of page
193.	[Vajda János] Arisztidesz:  Önbirálat

193. [Vajda János] Arisztidesz: Önbirálat

Lipcse, 1862. Gerhard Wolfgang. (4)+115+(1)p.

A költő röpiratában – az ugyanebben az évben, hasonló álnéven megjelentetett Polgárosodás cíművel együtt – a polgári átalakulás és az osztrákokkal való kiegyezés szükségessége mellett érvel. Bírálói a nemzeti önállóság gondolatának elárulásával vádolták, részben ezért kellett a következő évben Bécsbe távoznia.

Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

Szüry: 4849.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page