top of page
191.	Xántus János:  Utazás Kalifornia déli részeiben.

191. Xántus János: Utazás Kalifornia déli részeiben.

... Egy földképpel, nyolcz kő- és nyolcz fametszettel.

Pesten, 1860. Lauffer és Stolp. (10)+191+(3)p.+8t. (lith.)+1 kihajt. térk. Szövegközti fametszetekkel illusztrálva.

A szerző főhadnagyként szolgált a szabadságharc idején, majd közlegényként besorozták az osztrákok. Szökése után Amerikába ment, ahol mérnökként dolgozott. 1857-ben Dél-Kalifornia topográfiai felmérésével bízták meg. Kötetünk itteni megfigyeléseit, tapasztalatait tartalmazza. Az illusztrációkat a szerző rajzai alapján Haske és Társa pesti kőnyomdájában készítették.

Javított gerincű, rajzos, kiadói papírkötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page