top of page
19.	Wlassics Gyula báró (1852-1937) vallás- és közoktatásügyi miniszter...

19. Wlassics Gyula báró (1852-1937) vallás- és közoktatásügyi miniszter...

... autográf levele Bartók Lajosnak, a Petőfi Társaság alelnökének.

Sajnálatát fejezi ki amiatt, mert egyéb elfoglaltsága miatt nem tud eleget tenni a társaság meghívásának, és nem vehet részt az EMKE javára tartandó kolozsvári Petőfi-ünnepségen.

2 beírt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1899. IV. 2.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page