top of page
179.	Portolán jellegű, kéziratos térkép, oszmán-török szöveggel.
 • 179. Portolán jellegű, kéziratos térkép, oszmán-török szöveggel.

  1697.

  A Boszporusz térképének gyönyörű színezésű, a portolántérképeket idéző kézirata. Feltételezésünk szerint Konstantin Mihailović Török krónikájának későbbi, kéziratban terjedt lapja lehet, mivel a térséggel foglalkozó egyéb korai forrásról nincs tudomásunk.

  A szerbiai Ostrovicában 1430 körül született szerző fiatal korában – miután a törökök testvéreivel együtt elrabolták – janicsáriskolába került. A muszlim vallásra erőszakkal áttérített ifjú a szultán személyes szolgálatában is állt egy ideig. Szemtanúja volt II. Mehmed elsöprő katonai sikereinek a Balkánon. Bosznia 1463-as leigázását követően a Vrbas folyó melletti Zvecaj erőd kormányzójává nevezték ki, majd amikor Mátyás király (még ugyanebben az évben) visszafoglalta a várat, a fogságba esett Konstantin visszatérhetett a keresztény világba. Mindent papírra vetett, amit megismert: az iszlám jogrendszert, a katonai taktikákat, a török erődítmények felépítését és ezek mellett térképekkel is illusztrálta művét. Ezáltal – még ha nem is szándékosan – információval látta el a keresztény hadvezéreket.

  Az arany színű vonallal keretezett térképmező alatt, valamint a lap verso-ján oszmán-török nyelvű szöveggel. A térkép a kereten kívül fokokkal jelzett, készítője három gazdagon díszített szélrózsával és öt városábrázolással díszítette a térképmezőt. A kép alatti szövegben szerepel készítésének ideje, a muszlim időszámítás alapján feljegyzett 1109-es évszám (a ma használt Gergely-naptár szerint 1697). A verso 21 naskh sora a hit és a tudás ellentétéről szól. A naskh az iszlám kalligráfia-típusok közül az egyik elsőként kialakított, könnyű olvashatósága miatt főként könyvek másolására használt, jellemzően kerek karaktereket használó írás.

  Rendkívül ritka, korai, oszmán kéziratos térkép. Külföldi árveréseken is csak elvétve akad hasonló.

  Mérete: 265 x 170 mm. A térképlap jobb oldalán a keretvonalon kívül egy korábbi javítás miatt foltos, ragasztónyomos, a hátoldalon pedig a javításkor használt papír elfedi a szöveg 8 sorának végét. Paszpartuban.

  A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

  bottom of page