top of page
178.	Széchenyi István gróf (1791-1860) aláírt levele Vukovics Sebőnek.

178. Széchenyi István gróf (1791-1860) aláírt levele Vukovics Sebőnek.

„Tisztelt barátom, Ugyan fél e Ön a’ vörös himlőtül? Illyestül pedig a’ legnagyobb vitéznek is szabad félni. Ha igen, akkor kerüljön még egy darabig, mig egészen kitisztulok. Ha pedig nem, akkor keressen fel mielöbb és ha lehet 4 és 6 közt, mikor magánosan szoktam lenni. Fölötte sok mondani és kérni valóm volna. Őszinte tisztelettel! Széchenyi István”. A címzés „Tekintetes Vukovics Sabbas táblabíró urnak Helyben”.

Széchenyi nagyon kedvelte Vukovicsot, 1846-ban így ír róla a Naplóban: „Später Vukovich. Hab’ ihn gerne. Ein edles Gemüth!” A levél születése napján ennyit jegyez fel: „Keglevich – Vukovich [gab mir Gute Hoffnung wegen Adó]”. Vukovics nem követként vett részt az országgyűlésen, hanem egy január 30-án kelt kémjelentés szerint a diéta kezdete óta „a temesi ellenzék jövendőjét illető bizonyos okok miatt tartózkodik a[z ellenzéki] központi bizottmány mellett.”

1 beírt oldal, a címzés alatt piros viaszpecséttel. Kelt: Pozsony, 1848. I. 27.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page