top of page
178.	A Magyar Békeszerződés és a becikkelyező törvény szövege és magyarázata.

178. A Magyar Békeszerződés és a becikkelyező törvény szövege és magyarázata.

... Négyszínű térképmelléklettel, betűsoros tárgymutatóval, a magyar és az osztrák békeszerződés rendelkezéseinek összehasonlító táblázatával. II. (szövegében teljes, jegyzeteiben rövidített) kiadás a szomszédos államokhoz csatolt területek részére.

Bp., 1921. "Ordo" Törvény- és Rendelettár. VIII+328p.+1 színes, kihajt. térk. (a kötet végébe helyezve)

Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. november 25-én lezajlott 3. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page