top of page
170.	Pelbartus de Themeswar: Aureum Rosarium Theologie...

170. Pelbartus de Themeswar: Aureum Rosarium Theologie...

... ad Sententiarum quattuor libros pariformiter Quadripertitum. Ex doctrina Doctoris Subtilis: suorumque sequacium: Sanctorumque etiam Thome Aquinatis Bonaventureque ac multorum solidorum Doctorumque Religiosum devotumque patrem: fratrem ~...

Hagenaw, 1503-1504. Henricus Gran, impensis Johannis Rynman. (334)+(527)p.

A szerző utolsó munkája ez a teológiai enciklopédia. E két kötete még életében jelent meg, a további kettőt tanítványa, Laskai Osvát adta ki 1507-ben és 1508-ban. Művelődéstörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségű a második darab, ugyanis ez az első nyomtatott könyv, amelyben magyar szavak találhatók: 22 állat, illletve növény neve olvasható a kötetben (pl. gomba, hársfa, fajd, héja, viza, patkány).

Temesvári Pelbárt nem csupán a középkori Magyarország legjelentősebb író-prédikátora volt, hanem a korabeli prédikációs irodalom Európa-szerte ismert klasszikusává nőtt. Mind a mai napig talán a külföldön legtöbbet kiadott hazai szerző. Az obszerváns ferences első műve, a „Stellarium” sikere után adta ki a „Pomerium”, vagyis Gyümölcsöskert című prédikáció-gyűjteményét.

Pelbárt munkái néhány kivételtől eltekintve az augsburgi kiadó, Johannes Rynmann megbízásából Heinrich Grannál jelentek meg Hagenauban. A szakirodalomban általánosan elfogadott vélekedés szerint Rynmann érdeme Temesvári munkáinak felfedezése és nyomtatásban való megjelentetése.

XIX. századi pergamenkötésben. Márványozott előzéklapokkal. Gyönyörű példány.

RMK III 114., 125.; VD16 P 1158-1159.; Borda: 12.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page