top of page
17.	A Petőfi-kultusz kéziratos emlékei a Vasberényi-gyűjteményből.
 • 17. A Petőfi-kultusz kéziratos emlékei a Vasberényi-gyűjteményből.

  Vasberényi Géza a múlt század elején kezdett Petőfi-relikviákat gyűjteni. Kollekciója jelentősen bővült Ernst Lajos halála után; az ismert műgyűjtő hagyatékát 1939-ben árverezték el. Vasberényi élete végéig gyarapította gyűjteményét, túlzás nélkül a legnagyobb Petőfi-magángyűjteménnyel rendelkezett. A számtalan tárgyi emléken túl rengeteg könyv, több kézirat és dedikált kötet is megtalálható volt itt. Mindemellett rendkívüli szorgalommal gyűjtötte a Petőfi-kultuszhoz kapcsolódó leveleket, újságcikkeket; több közülük a Vasárnapi Ujság felhívására született.

  Pákh Albert, a folyóirat szerkesztője először 1857-ben indított egy vitát az újság hasábjain, melynek célja Petőfi szülőhelyének pontos meghatározása volt. Ennek nagy sikere nyomán 1860-ban újabb felhívást tett közzé: ezúttal a költő halálának körülményeit kívánta tisztázni. Ezt a vitát Pákh alig fél évvel később kurtán-furcsán lezárta. Ennek következtében a beküldött és publikálatlan írások eddig teljesen ismeretlenek voltak az irodalomtörténeti szakma előtt.

  Tételünk minden darabja egy-egy Vasberényi-gyűjtemény pecsétjével ellátott borítékban, a teljes anyag pedig egy Vasberényi által díszített mappában található.

   

  A gyűjteményben található iratok:

   

  1. Géczy Alajos tanító autográf levele a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez.

  2. Barabás Ábel (1877-1915) irodalomtörténész autográf levele a Szegedi Napló szerkesztőségéhez.

  3. „Petőfi Halála” című kézirat „egy névtelen” aláírással.

  4. Jászay-Horváth Elemér (1888-1933) költő „Petőfi sírja” című költeményének autográf, aláírt kézirata.

  5. Bibok (Bátorfi) Lajos (1835-1896) költő, szerkesztő autográf levele a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez.

  6. „Petőfi költészete általában” című tanulmány kézirata.

  7. Simonides János (1835-1912) evangélikus lelkész levele a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez.

  Hozzá:

  A keresztfiú és a keresztapa című írás kézirata.

  8. Hrúz Margit, Petőfi távoli rokonának négy levele Vasberényi Gézához.

  9. Pákh Albert (1823-1867) író, szerkesztő ismeretlen kézirata.

  10. Edgar A. Bowring (1826-1911) fordító, képviselő angol nyelvű levele Kertbeny Károlynak, Petőfi német fordítójának.

   

  11. Nyomtatott emléklap John Bowring (1792-1872) angol nyelvésznek, Petőfi fordítójának.

  12. Péchy Imre (1832-1898) kartográfus „Petőfi egy ismeretlen költeménye” című írásának autográf kézirata.

  13. Bankós Károly (1821-1905) jogász autográf írása.

  14. N. Kálmán levele a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez.​​​​​​​

  15. Borosnyai Pál (1816-1885) későbbi képviselő, polgármester levele a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez.

  Hozzá:

  Kálnoky Sándor (1810-?) honvéd alezredes levele Borosnyai Pálhoz.

  16. Bolla Lajos gimnáziumigazgató levele feltehetőleg a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez.

  17. Csiszto (?) Miklós árvaszéki jegyző levele feltehetőleg a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez.​​​​​​​

  Hozzá:

  A levélben említett Petőfi-levél másolata.

  18. Horváth István pápai ügyvéd levele Pákh Albertnek.

  19. Dömötör László (1850-?) tanár levele Bartók Lajoshoz, a Petőfi-album szerkesztőjéhez.

  Hátoldalán:

  Bartók Lajos (1851-1902) költő, szerkesztő levele Nagy Miklóshoz, a Vasárnapi Ujság szerkesztőjéhez.

  Hozzá:

  A levélben említett óráról készült fotó.

  20. Gyökössy Endre (1880-1957) író, költő „Petőfi Zoltán Szarvason” című újságcikkének gépirata.

  21. Baróti Lajos (1858-1938) író, szerkesztő levele ismeretlennek.​​​​​​​

  22. Bogár Zsigmond református lelkész levele feltehetőleg a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez.

  23. Jakab István (†1914k.) honvéd hadnagy levele feltehetőleg a Budapesti Hírlap szerkesztőségéhez.

  24. Baksay Sándor (1832-1925) református lelkész, későbbi püspök levele a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez.

  Hozzá:

  Petőfi Sándor 1848. május 25-i, Bankós Károlynak szóló levelének másolata.

  Hozzá:

  Petőfi Sándor 1848. július 9-i, Bankós Károlynak szóló levelének másolata.

  25. Csernátoni Gyula (1858-?) kolozsvári tanár levele feltehetőleg Bartók Lajoshoz vagy Endrődi Sándorhoz, a Petőfi-album szerkesztőihez.

  26. Petri Mór (1863-1945) költő „A keszthelyi ház” című versének autográf kézirata.

  27. Petőfi Sándor „A királyok ellen” című versének korabeli, kéziratos másolata.

  29. Bartók Lajos (1851-1902) költő, szerkesztő „Petőfi szobra előtt” című költeményének kézirata.

  30. Imreh Sándor (1830-1895) marosvásárhelyi nyomdász „A legrosszabb fiu a föld kerekségén!” című írásának autográf kézirata.

  32. Szendrey Júlia (1828-1868) író, költő „A szerencsétlen narancsfa” című elbeszélésének autográf címlapja.

  33. Petőfi nyugvóhelye. (Részlet a Fejéregyháza-segesvari csatatérről.) Felvette: Gróf Haller József.

   

  A felsorolásban szereplő tételek részletes leírása ide kattintva tekinthető meg.

  A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

  bottom of page