top of page
159.	Wolstein, Amadeus (Johann) János: A barom-állatok seb-gyógyitása...

159. Wolstein, Amadeus (Johann) János: A barom-állatok seb-gyógyitása...

... gyógyitása tudományáról irtt könyvek, mellyeket ~... Német nyelven ki-adott, most pedig Tolnay Sándor... Magyar nyelven Királyi Privilegium alatt ki-botsátott

Bétsben, 1785. Kurtzbek Jósef ny. (28)+375p.

Első magyar kiadás. A fordító, Tolnay Sándor a magyar állatorvoslás úttörője, első egyetemi professzora volt. A szerző, Wolstein bécsi tanár kapott megbízást a pesti orvosi karon egy állatgyógyászati tanszék felállítására. Ő javasolta a Helytartótanácsnak tanszékvezetőül Tolnayt.

Díszesen aranyozott gerincű, enyhén kopottas, korabeli bőrkötésben.

Győry: 194. old.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page