top of page
158.	(Kazinczy Ferenc): Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei. Költött történet.
 • 158. (Kazinczy Ferenc): Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei. Költött történet.

  Kassa, 1789. Ellinger ny. (16)+264p. Első kiadás.

  A mű Albrecht Christoph Kayser: „Adolf’s gesammelte Briefe” című munkájának – a cselekményt a magyar viszonyokra átdolgozott – fordítása.

  Példányunk kiemelkedő jelentőségét a kötet végén szereplő bejegyzés adja: „Auctor lascivus oblata Stephano Weszpremi MDr Debrecini ad 20. Apr. 1789.” Eszerint a kor egyik legjelesebb orvosa, Debrecen város főorvosa, számos szakmunka szerzője kapta Kazinczytól. Az ajánlásban szereplő „lascivus” (ami ebben az esetben talán a pajkos szóval fejezhető ki legjobban) jelzővel szellemesen arra utal, hogy a kor mércéjével mérve a mű kifejezetten pajzán szövegnek számított.

  Korabeli papírkötésben.

  Poss.: Weszprémi István.

  Szüry: 2382.

  A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

  bottom of page