top of page
155.	(Pápai Páriz) Papai Pariz Ferencz: Pax corporis...

155. (Pápai Páriz) Papai Pariz Ferencz: Pax corporis...

... Az-az Az emberi Test Nyavalyáinak Okairól, Fészkeiröl, ‘s azoknak Orvoslásának Módgyáról való Tracta. Mellyet... öszve-szedett... ‘s... Magyar nyelven ki-adott. ~                ...

Kolosváratt, 1774. Akademiai betűkkel. 410+(5)p.

Az először 1690-ben megjelent, első magyar nyelvű orvosi könyv tizenegyedik kiadása, ezt követően csak 1984-ben látott napvilágot (a kiadásokról bővebben lásd Borda 15. sz. ajánlójegyzékét).

Hozzákötve:

(Juhász Máté): Házi különös orvosságok, mellyek Az Orvosok nélkül szükölködö betegeskedöknek vigasztalásokra következö-képen a’ betük’ rende szerént külön Nyomtatásokból, és Irásokból szedettettek-egybe. Ötödször nyomtattatott.

Kolosváratt, 1773. Academiai Betükkel. 148+(12)p.

A mű először 1761-ben látott napvilágot.

Kopott aranyozású, korabeli bőrkötésben. A gerinc felső részén kis sérüléssel. Az első mű címlapján szúrágás nyomaival.

Poss.: Glitzke Sándor gyűjteményi bélyegzőjével.

Győry: 205., 60. old.; Borda: 6049.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page