top of page
138.	Sajnovics, (János) Johannes:  Demonstratio.

138. Sajnovics, (János) Johannes: Demonstratio.

... Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse.

Tyrnaviae, (1771.) Typis Collegi Academici Societatis Jesu. (30)+132p.

A finnugor-magyar nyelvhasonlítás első jelentős kísérlete. Először 1770-ben jelent meg Koppenhágában. Itt, ebben a kiadásban szerepel első alkalommal nyomtatásban a Pray György által 1770-ben felfedezett Halotti beszéd szövege. Sajnovics János jezsuita nyelvtudós és csillagász 1768-ban Hell Miksával együtt Dániába, majd Norvégiába utazott, hogy a jeges-tengeri Vardö szigetén megfigyeljék a Vénusz átvonulását a Nap előtt. Csillagászati megfigyeléseik közben az ott lakó finn és lapp nép történetét, vallását és nyelvét tanulmányozták. Sajnovics felismerte a magyar és a lapp nyelv hasonlóságát.

Pótolt gerincű, korabeli bőrkötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page