top of page
136.	Debreceni Ember Pál:  Garizim és Ébál.

136. Debreceni Ember Pál: Garizim és Ébál.

... Mellyeknek egyikén áldást és szeretetet, a' másikra átkot és gyülölséget parantsolt Isten.

Kolozsváratt, 1702. M. Totfalusi Kis Miklós. (32)+200+(16)p.

Az egyháztörténeti munkájáról ismertté vált, ekkor Losoncon szolgáló lelkipásztor elmélkedésében a reformáció egyik alapvető, gyakran félreértelmezett tételét, a kettős predesztináció tanát magyarázza. A cím az ószövetségi Garizim- és Ebál-hegyre utal, amelyekről áldások és átkok hangzottak el Kánaán elfoglalásakor. Az ekkor már súlyos beteg kolozsvári nyomdász sajtóját élete utolsó két hónapjában – 1702 elején – még két nagyobb és egy kisebb nyomtatvány hagyta el. Haiman György megállapítása szerint e munkájának címlapján a témához és olvasóihoz jobban illeszkedő, régi típusú, hosszú, részletező címszerkezethez tért vissza. A szakmai igényességet az ajánlás nagyobb fokozattal készült szedése, a gyakorlati igények kielégítését pedig a tartalomjegyzék áttekinthető elrendezése biztosította a tipográfusnak.

Restaurált gerincű, korabeli bőrkötésben.

RMK I 1650.; Haiman-Soltész: 95.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page