top of page
125.	Arányi Lajos:  Rudnó és lelkésze 1844 és 1845ben, meg még valami...

125. Arányi Lajos: Rudnó és lelkésze 1844 és 1845ben, meg még valami...

többi közt a' mai magyar zsidó is, közrebocsátá részrehajlatlanúl Rudnó baráti és ellenei' fölvilágositására ~.

Pesten, 1846. Emich G. 1 kihajt. mell. (Rudnó látképe)+(2)+224p. (az utolsó levél kihajtható)

A mű első része orvosi vonatkozású, a második pedig a Magyarországon élő zsidókkal foglalkozik.

Korabeli vászonkötésben.

A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

bottom of page