top of page
121.	Voltaire, Francois-Marie Arouet (1694-1778) francia filozófus autográf leve

121. Voltaire, Francois-Marie Arouet (1694-1778) francia filozófus autográf leve

Arról kérdez egy bizonyos Balleydier urat, hogy elítélték-e azokat a bűnözőket, akik a Tournay-i erdőjében pusztítottak. A továbbiakban azt kéri, adjon nyolc aranyat Raffo közjegyzőnek, illetve küldjön végrehajtót Bétems úr ellen.

Voltaire, eredeti nevén François-Marie Arouet a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja; író, költő és filozófus. Ez a kiadatlan levél személyes ügyeibe enged röpke pillantást.

1758 végén Voltaire a személyét érő számtalan támadás elől Ferney-be húzódott vissza. A Genf melletti földbirtok számára ideálisnak bizonyult: egy része Franciaország, egy része Svájc, egy része pedig Németország területére esett, így bármelyik hatóság zaklatta, átsétálhatott birtoka másik országhoz tartozó részébe. Vidéki úriember vált belőle, modern módon gazdálkodott, úgy ismerték Európában, mint „a ferney-i földesúr”. Ünnepségeket, színielőadásokat rendezett, főúri módon fogadta az ide sereglő arisztokraták, uralkodók, írók, művészek, filozófusok és más hírességek hódolatát, irodalmi tevékenysége a tetőpontjára érkezett. Bár ideje jó részét elsősorban az írásnak, különösen szerteágazó levelezésének szentelte, üzletemberként és gazdaként is kiválónak bizonyult.

Tournay-i birtokait és kastélyát a filozófus-gazdálkodó „élethosszig tartó” bérbe adta Charles de Brosses-nak, a burgundi parlament első elnökének. Az ezeknek az erdőknek és a földeknek kezelése során felmerült problémákról francia közgyűjteményekben fennmaradt néhány levél. Ebben az irodalomtörténet számára ismeretlen levelében Voltaire a Tournay birtok erdejében, illegális favágók vagy orvvadászok által elkövetett pusztításra utal. Címzettje Joseph-Marie Balleydier, Ferney ügyésze és Voltaire üzleti partnere volt. A levél végén említett Bétems úr egykor Genfben volt bebörtönözve kifizetetlen adósságai miatt. Voltaire szabadította ki onnan, meghitelezve
adósságait, és visszaengedve őt vallavrani birtokaira. Később, szembesülve adósa örökös fizetésképtelenségével, tartozásai fejében Voltaire birtokba vette Bétems egykori uradalmát. (Tipold Tamás szíves közlése nyomán.)

1 beírt oldal.

Kelt: Ferney, 1768. IV. 28.

A darab a Hereditas Antikvárium 2023. június 2-án lezajlott 7. árverésének tétele, az aukciót követően nem megvásárolható.

bottom of page