top of page
121.	(Habsburg) III. Ferdinánd (1608-1657) német-római császár és magyar király
 • 121. (Habsburg) III. Ferdinánd (1608-1657) német-római császár és magyar király

  ... saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevél.

  Az uralkodó Mihály Mátét nemesi rangra emeli. A család Gömör vármegyében volt birtokos, a felhajtott részen (plica) a vármegye 1639-ben kelt beiktató soraival.

  Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. A király mellett Draskovich György győri püspök mint kancellár is kézjegyével látta el. Kelt: Prága, 1638. IX. 3.

  A darab a Hereditas Antikvárium 2022. december 2-án lezajlott 4. árverésének tétele, az aukció lezárását követően nem megvásárolható.

  bottom of page